אתגרים בעיצוב משחקים

ספר עבודה פרקטי לעיצוב משחקים

דפוסים שחורים

כיצד משחקים משפיעים על ההחלטות שלנו.